Nevidljivi ljudi

DRAMATURŠKA EKSPLIKACIJA

Komad “Nevidljivi ljudi” bavi se različitim oblicima eskapizma. Kod Oskara to je beg od realnosti braka koji se urušio i ljubavi koja je izneverila očekivanja, kod Relje, koji se u poslu lekara stalno suočava sa smrću i patnjom, to je beg u alkoholizam, kod Darka beg iz zemlje u emigraciju... Kod Anite, beg od same sebe i sveta koji je okružuje.


Uvek me je intrigirala tema kreiranja neke druge realnosti, onda kada ona u kojoj živimo postane previše tegobna. U slučaju Oskara, ta kreacija je radikalna, on svoju realnost izmišlja, glumi, živi, plaća. Delom, ona je inicirana svešću o prolaznosti i sve bližem kraju života, zbog čega je njegova nova realnost lišena smrtnosti. Stvarnost, koju bi trebalo da čine jednostavne stvari, kao što su ljubav u braku i mir u zemlji i svetu u kome živi, dakle ta stvarnost iz nekog razloga stalno izmiče i uvek je nedostižna. Zato Oskar, u želji da nadmudri sudbinu, pribegava kreiranju sveta u kome vlada, mir, harmonija i večna ljubav. Naravno, krajnji cilj je kraj života, pomognuto samoubistvo, onda kada on to bude hteo, a ne kada mu je sudbina to namenila. Iako može da se učini da tekst balansira u nekom međuprostoru fantazije, on je zapravo ukorenjen u realizmu. Samo je forma otvorena i slobodna, u smislu da likovi mogu biti uvek na sceni, pa i onda kada ne učestvuju u dramskoj radnji.
Takođe, važna tema koju tretira ovaj komad je i tema emigracije, odnosno problema mladih ljudi koji su napustili zemlju. Ispituje se njihov osećaj pripadnosti ili nepripadnosti svojoj zemlji, naciji, porodici... U tom smislu uloga Darka otvara polje koje istražuje kako mladi ljudi doživljavaju svoje nacionalno biće, ali i kako doživljavaju mehanizme neoliberalnog kapitalizma koji često život pretvara u pokretnu traku i melje ljudsko dostojanstvo.
Kraj komada sugeriše da je naša realnost varljiva, da može biti, ne nužno ono što nas okružuje, već i ono u šta sami odlučimo da verujemo.

Dodatne informacije

  • Premijera broj: 535
  • Naslov: Nevidljivi ljudi
  • Autor: Jelena Kajgo
  • Režija: Nemanja Ranković
  • Scenografija: Marijana Zorzić Petrović
  • Kostimografija: Tamara Bušković
  • Muzika: Miroljub Aranđelović Rasinski
  • Scenski pokret: Ivica Klemenc
  • Dizajn svetla: Radomir Stamenković
  • Uloge:

     

    • Oskar, pisac - Momčilo Murić
    • Nevena, Oskarova supruga, lekar - Divna Marić
    • Relja, Oskarov prijatelj, lekar - Slobodan Ljubičć
    • Anita, student, dizajner - Danica Ljubičić
    • Darko, Anitin brat - Branislav Ljubičić
  • Inscipijent: Mileta Petrović
  • Sufler: Mileta Petrović
  • Ostali:

     

    • Tehničko vođstvo: Marijana Zorzić Petrović 
    • Majstor scene: Slavoljub Vasić
    • Dizajn zvuka: Nikola Pejović
    • Majstor tona: Nikola Pejović
    • Majstor svetla: Aleksandar Rosić
    • Krojač-garderober: Gordana Majdov Marković
    • Garderober: Gordana Skakavac
    • Šminker: Mirjana Ilić
    • Rekviziter: Milan Mijailović
    • Stolar: Tomislav Janković
    • Dekorater-video operater: Milomir Bogdanović
    • Dekorateri: Mlađen Ćitić, Duško Janković
  • Organizacija:

     

    • Organizator: Ljiljana Matić
    • Umetnički direktor: mr Nemanja Ranković
    • Direktor: Zoran Stamatović
  • Sezona: 2016/17
  • Datum premijere: 6.10.2016.
  • Novinski članci:

     

Više iz ove kategorije « Nečiste sile Kralj Lir »

Budimo u vezi

  • Trg partizana 12 - 31000 Užice, Srbija.
  • centrala (031) 522-097, 519-966