Usluge hotelskog smeštaja - odluka o dodeli ugovora

07 Okt

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр 124/12, 14/2015 и 68/2015), директор Народног позоришта Ужице доноси:

 ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОНУЂАЧ КОМЕ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР: МАРК МД

БЕЛА ЗЕМЉА ББ, 31000 УЖИЦЕ

Budimo u vezi

  • Trg partizana 12 - 31000 Užice, Srbija.
  • centrala (031) 522-097, 519-966